บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และซ่อมบำรุง งานโครงสร้างทั่วไป งานวางท่อประปา, ระบบบำบัดนำเสีย ,น้ำประปา